Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

AKREDITOVANÉ RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO

Realizované projekty
Projekty v roku 2012:
"Zdravý životný štýl ako prevencia závislostí a kriminality detí a mládeže"
- projekt podporil Obvodný úrad Trnava (realizácia 2012)
"Odstránenie havarijného stavu a terénna terapia"
- projekt podporil Úrad vlády SR (realizácia 2012)
 
 
Projekty v roku 2011:
- projekt podporil ÚV SR, GSVMDZKD (realizácia 2010-2011)
- projekt podporil ÚV SR (realizácia 2011)
 
 
Projekty v roku 2010:
- projekt podporil Úrad vlády SR, GSVMDZKD (realizácia 2010)
- projekt podporil ÚV SR, GSVMDZKD  (realizácia 2010-2011)
 
 
Projekty v roku 2009:
"Skvalitnenie resocializačného procesu v RS Adam" - grant z prostriedkov Prechodného fondu a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Grantovej schémy (realizácia 2008-2009)
"Pracovná terapia v Resocializačnom stredisku Adam" - projekt podporil Úrad vlády SR, GSVMDZKD ( realizácia 2010)
 
 
Projekty v roku 2008:
"Jarná terénna terapia" - projekt podporil Protidrogový fond
"Jesenná terénna terapia" - projekt podporil Protidrogový fond
"Pracovná terapia" - projekt podporil Protidrogový fond
"Zavedenie manažérskych systémov podľa ISO, softvérové vybavenie a prevádzkové náklady resocializačného strediska na rok 2008" - projekt podporil Protidrogový fond
"Zobytnenie podkrovia" - projekt podporil Protidrogový fond
"Skvalitnenie resocializačného procesu v RS Adam" - grant z prostriedkov Prechodného fondu a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Grantovej schémy (realizácia 2008-2009)
 
 
 Projekty v roku 2007:
"Jarná terénna terapia" - projekt podporil Protidrogový fond
"Jesenná terénna terapia" - projekt podporil Protidrogový fond
"Pracovná terapia" - projekt podporil Protidrogový fond
"Využitie osobných počítačov na skvalitnenie poskytovaných služieb v procese resocializácie" - projekt podporil Protidrogový fond
"Materiálno-technické vybavenie kuchyne" - projekt podporil Protidrogový fond
"Rekonštrukcia a prestavba strechy na obytné podkrovie" - projekt podporil Protidrogový fond
  
 
Projekty v roku 2006:
"Jarná terénna terapia" - projekt podporil Protidrogový fond
"Jesenná terénna terapia" - projekt podporil Protidrogový fond
"Pracovná terapia" - projekt podporil Protidrogový fond
"Šport ako cesta k abstinencii" - projekt podporil Protidrogový fond
"Vybavenie zariadenia osobným automobilom" - projekt podporil Protidrogový fond 
 
 
Projekty v roku 2005:
"Jarná terénna terapia" - projekt podporil Protidrogový fond
"Jesenná terénna terapia" - projekt podporil Protidrogový fond
"Pracovná terapia" - projekt podporil Protidrogový fond
"Rekonštrukcia a prestavba strechy - havarijný stav" - projekt podporil Protidrogový fond
  
 
Projekty v roku 2004:
"Dovybavenie resocializačného zariadenia" - projekt podporil Protidrogový fond 
 
 
Projekty v roku 2003:
"Resocializácia drogovo závislých" - projekt podporil Protidrogový fond
"Teplo domova" - projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska (realizácia 2002-2003)
  
 
Projekty v roku 2002
"Teplo domova" - projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska (realizácia 2002-2003)
"Finančné zabezpečenie prevádzkových nákladov RS Adam" - projekt podporil Protidrogový fond
 
 
TOPlist