Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

AKREDITOVANÉ RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO

Podmienky prijatia
        Podmienky prijatia
  • splnenie podmienky cieľovej skupiny
  • vlastné rozhodnutie a motivačný pohovor (formou telefonickou na tel. č.: 0907779666 alebo písomnou na adresu: Resocializačné stredisko Adam, Cesta z Kútov na Holíč 1336, 908 45  Gbely - Adamov)
  • právoplatné rozhodnutie / uznesenie súdu o uložení výchovného opatrenia alebo predbežného opatrenia o výchovnom opatrení
  • absolvovanie odvykacej liečby alebo detoxikácie doložené predbežnou prepúšťacou správou zdravotníckeho zariadenia
  • platný občiansky preukaz a karta poistenca
  • v prípade, že klient nemá vybavené dávky v hmotnej núdzi pri nástupe do zariadenia, dodatočne si ich môže vybaviť s pomocou zariadenia
  • písomná Žiadosť o prijatie do Resocializačného strediska Adam        

          Dokument na stiahnutie: Žiadosť o prijatie do Resocializačného strediska Adam   

          Úhrada za výkon opatrení

  • mesačný poplatok vo výške 3,50 eur / deň pobytu v stredisku, pričom pobyt zahŕňa deň nástupu a tiež         deň odchodu zo strediska
TOPlist