Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

AKREDITOVANÉ RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO

Komunita RS Adam
Cieľ
 
Resocializačný program Resocializačného strediska Adam je štruktúrovaný tak, aby si klienti znovu osvojili zdravý spôsob života bez drog, naučili sa systematicky pracovať, rešpektovať základné spoločenské pravidlá a zdravé medziľudské vzťahy. Ďalším z cieľov je naučiť klientov ovládať svoje správanie, emócie a zvládať záťažové situácie. Resocializačný program výrazne pomáha pri opätovnom návrate klientov do reálneho života.
 
 
                            Cieľová skupina
  • muž
  • z územia celej Slovenskej republiky
  • s primárnou diagnózou závislosť od psychoaktívnych látok (alkohol, drogy) alebo s primárnou diagnózou nelátkovej závislosti alebo poruchy správania spôsobené užívaním návykoných látok

 

Kapacita:        17 klientov 
TOPlist